Mancomunidade de Terras de Pontevedra

  • Inicio

Igrexa de Santa María do Campo

Santa María do Campo é de finais do s. XII e principios do s. XIII, de estilo románico algo serodio. Desta época conserva no interior un arco triunfal, rudo, estreito e apuntado, a través do que se accede ao presbiterio. Nunha segunda fase de construción, no século XVI, realízase a nave de estilo barroco. Posúe unhas magníficas pinturas murais (góticas). Pertenceu á Encomenda de San Xoán.

Iglesia de Santo Tomé de Piñeiro

Emplazada en el solar donde existía un convento en el siglo XII, esta iglesia tiene una traza estructural peculiar en el marco de las pertenecientes a los Caballeros de la Orden de Malta. Sobre los pilares de la antigua iglesia del convento se ha levantado la actual de traza románica.

Igrexa de Santo Tomé de Piñeiro

Emprazada no solar onde existía un mosteiro no século XII, esta lgrexa ten unha traza estrutural peculiar no marco das pertencentes aos Cabaleiros da Orde de Malta. Sobre os alicerces da antiga igrexa do mosteiro erixiúse a actual de espectacular traza románica.

Logo de Terras de Pontevedra GaliciaLogo de la Xunta de Galicia 

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obteñas a meior experiencia de navegación.