Mancomunidade de Terras de Pontevedra

  • Inicio

Iglesia de Santa María do Campo

Santa María do Campo es de finales del s. XII y principios del s. XIII, de estilo románico algo tardío. De esta época conserva en el interior un arco triunfal, rudo, estrecho y apuntado, a través del que se accede al presbiterio. En una segunda fase de construcción, en el siglo XVI, se realiza la nave de estilo barroco. Posee unas magníficas pinturas murales (góticas). Perteneció a la Encomienda de San Juan.

Igrexa de Santa María do Campo

Santa María do Campo é de finais do s. XII e principios do s. XIII, de estilo románico algo serodio. Desta época conserva no interior un arco triunfal, rudo, estreito e apuntado, a través do que se accede ao presbiterio. Nunha segunda fase de construción, no século XVI, realízase a nave de estilo barroco. Posúe unhas magníficas pinturas murais (góticas). Pertenceu á Encomenda de San Xoán.

¿Coñeces Marín? 7 imprescindibles para a túa próxima viaxe a Galicia

Qué ver en Marín Galicia

A mancomunidade turística de Terras de Pontevedra conta con unhas paisaxes marabillosas que namoran ós viaxeiros que visitan as Rías Baixas. As praias de Marín son algunhas delas, pero isto non é o único que oferta o concello.

Neste artigo percorremos algún dos lugares e as actividades imprescindibles que non te podes perder na túa próxima visita a Marín. 

¿Conoces Marín? 7 imprescindibles que no te deberías perder en tu próximo viaje a Galicia

Qué ver en Marín Galicia

La mancomunidad turística de Terras de Pontevedra cuenta con paisajes maravillosos que enamoran a los viajeros que visitan las Rías Baixas. Las playas de Marín son algunos de ellos, pero no es lo único que ofrece el ayuntamiento.

En este artículo recorremos algunos de los lugares y actividades imprescindibles que no te puedes perder en tu próxima visita a Marín.

 

Castro da Subidá

marin castro da subida

O castro da Subidá é un asentamento castrexo bastante romanizado e que poderiamos situar entre os séculos I e IV d.C de máis de 3 ha de superficie que tiña un dobre reciento amurallado. Foi escavado varias veces e na actualidade pódese observar varias viviendas circulares

Castro de Subidá

marin castro da subida

El castro de la Subidá es un asentamiento castrense bastante romanizado datado entre los siglos I e IV d.C. Tiene más de 3 Ha de superficie y un doble recinto amurallado. Fue escavado varias veces y en la actualidad se pueden observar varias viviendas circulares.

Festa da Cigala de Marín

festa da cigala marin

Sen dúbida, unha das feiras gastronómicas máis populares das Rías Baixas, é a denominada Festa da Cigala, que ano tras ano fai medrar o número de visitantes que se reúnen na Praza do Regueiro, xusto á entrada do porto, co obxectivo de degustar este delicioso crustáceo.

Iglesia de Santo Tomé de Piñeiro

Emplazada en el solar donde existía un convento en el siglo XII, esta iglesia tiene una traza estructural peculiar en el marco de las pertenecientes a los Caballeros de la Orden de Malta. Sobre los pilares de la antigua iglesia del convento se ha levantado la actual de traza románica.

Igrexa de Santo Tomé de Piñeiro

Emprazada no solar onde existía un mosteiro no século XII, esta lgrexa ten unha traza estrutural peculiar no marco das pertencentes aos Cabaleiros da Orde de Malta. Sobre os alicerces da antiga igrexa do mosteiro erixiúse a actual de espectacular traza románica.

Museo Manuel Torres

museo manuel torres

O museo 'Manuel Torres' xorde a raíz da doazón do pintor Manuel Torres ao Concello de Marín de 77 das súas obras. Posue unha ampla colección deste recoñecido pintor, nado en Marín en 1901 e distintas salas que acollen exposicións temporais.

Museo Manuel Torres

museo manuel torres

El museo 'Manuel Torres' surge a raíz de la donación del pintor Manuel Torres al Ayuntamiento de Marín de 77 de sus obras. El museo posee una amplia colección de este reconocido pintor, nacido en Marín en 1901, y distintas salas que acogen exposiciones temporales.

Ruta del Monte Penizas

marin ruta monte panizas

Marín ofrece a los fans del treek, sorprendentes alternativas para el senderismo. Una de ellas es la Ruta del Monte Penizas una senda de dificultad media que permite caminar por el interior del ayuntamiento, explorar un castro divisar la ría y la isla de Tambo casi a vista de pájaro, y conocer la belleza del entorno de los Molinos del Loira.

Ruta do Monte Penizas

marin ruta monte panizas

Marín ofrece aos fans do trek, sorprendentes alternativas para o sendeirismo. Unha delas é a Ruta do Monte Penizas que permite camiñar polo interior do concello, divisar a ría e a illa de Tambo desde o alto, e coñecer o beleza da contorna dos Muiños do Loira.

Templo Vello e casco antigo

Coñecida outrora como Nosa Señora de Oseira, a primitiva igrexa construíse no século XXII debido ao establecemento do Mosteiro de Oseira en Marín en 1151. A igrexa, que foi levantada sobre unha roca, tivo numerosas reformas ata acadar o actual aspecto barroco en 1739.

Logo de Terras de Pontevedra GaliciaLogo de la Xunta de Galicia 

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obteñas a meior experiencia de navegación.