skip to Main Content

Ermida de San Vizenzo

San Vizenzo é unha pequena ermida que esta situada no lugar de Parada. O mais curioso desta ermida esta no adro onde se atopa un sartego antropomorfo sen tapa, posiblemente prerrománico.

Ermida de orixe moi antigo, posiblemente prerrománico, conserva un sartego antropomorfo sen tapa no adro, único vestixio dun antigo cemiterio no adro, e unha lauda sepulcral con cruces que no interior da ermida. Sabemos que a súa construción e anterior a 1556. Conserva no seu interior unha lauda sepulcral labrada no chan e unha inscrición co ano 1797, data de fin de da obra actual.

O estilo de construción de San Vizenzo é moi sinxelo; trátase dunha ermida dunha sola nave de planta cadrada e bóveda de cañón, precedida dun amplo nártice tamén de planta cadrada. No seu interior conta cun retablo neoclásico onde se veneran as imaxes de Santa Marta e San Vizenzo.

Direccion
Dirección
Ponte Caldelas
36820, Pontevedra
Coordenadas
WGS84 (Google): 42.38465158515726, -8.539509998669473
DMS: 42°23'4.746''N 8°32'22.235''O
Acceso
Acceso
Info Util
Info útil

Usa a nosa xeoguía

Introduza a dirección do punto de partida indicando rúa, cidade e estado. Exemplo: Gran Vía 7, Madrid, España. Se o nome da súa rúa non é recoñecido polo sistema poña o código postal de orixe en lugar da dirección da rúa.

Back To Top