skip to Main Content

Terras en cadeira de rodas

Terras En Cadeira De Rodas
Terras de Pontevedra colabora con Cogami, (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) no deseño dunha oferta turística para para discapacitados. Esta colaboración deu como primeiro resultado a elaboración dun catálogo de recursos turísticos que permiten gozar do patrimonio artístico, a natureza, o sendeirismo ou a praia ás persoas de mobilidade reducida no territorio desta mancomunidade turística.

Para todas as persoas toda viaxe sempre representa unha aventura, e se o viaxeiro ten algunha minusvalía isto pode supoñer unha complicación engadida, pero non necesariamente ten que resultar un problema insalvábel.

A maioría dos destinos poden adaptarse en maior ou menor medida, para que sexan accesibles, e neste caso tomouse obxectivo o achegar Terras de Pontevedra aos usuarios de cadeira de rodas. Tomouse como punto de partida que nos usuarios de mobilidade reducida cada persoa é un caso diferente e debe ser consciente das súas posibilidades e limitacións.

A redacción destes cadernos pretende dar pautas sobre niveis de dificultade para a viaxe resulte cómodo, agradábel e sen sorpresas de última hora. Por esta razón, redactáronse sete cadernos, un por cada concello da mancomunidade.

Todos os cadernos seguen un esquema común, composto por estes apartados:

  • Directorio: enderezos e datos de contacto dos principais puntos de referencia.
  • Distancias: Atangue dous grupos. Un, coas distancias entre o concello ao que fai referencia o caderno e os demais concellos de Terras de Pontevedra. Outro, entre o mesmo concello e as sete cidades de Galicia.
  • Zonas destacadas: fai referencia ás principais zonas, reclamos e puntos de interese.
  • Descrición: apórtase un conxunto de imaxes e, a unha descrición sinalando facilidades e dificultades do percorrido.

Cadernos de mobilidade reducida de Terras de Pontevedra

Descargar pdf “Caderno de mobilidade reducida para Campo Lameiro”

Descargar pdf “Caderno de mobilidade reducida para Cotobade”

Descargar pdf “Caderno de mobilidade reducida para Marín”

Descargar pdf “Caderno de mobilidade reducida para Poio”

Descargar pdf “Rutas PMR espacios naturais de Pontevedra: 1. Praia fluvial – Presa de Monteporreiro | 2. Ruta Illa da esculturas”

Back To Top