skip to Main Content

Mosteiro San Salvador de Lérez

Situado na parroquia de San Salvador de Lérez e popularmente coñecido como ‘San Benitiño’, o mosteiro de San Salvador ou San Bieito de Lérez foi fundado no século X polos monxes beneditinos, e reformado nos séculos XVI-XVII, o que deu lugar ao actual templo neoclásico con fachada barroca do século XVIII, onde se amosa a imaxe de San Bieito nunha fornela.

Apegada ao muro sur mantense unha á do claustro do século XVI, onde aínda se poden observar nalgúns dos seus perpiaños signos lapidarios e inscricións románicas da antiga construción.

No que atinxe ao interior, de construcion posterior, destaca a capela de San Bieito (1700), que acolle unha fermosa imaxe do Salvador. A tradición é pasar de xeonllos por debaixo do altar do Santo como ofrenda.

No século XVI o claustro funcionou como Colexio de Humanidade e Filosofía, onde destacaron o P. Feijóo e o P. Sarmiento.

Direccion
Dirección
A Piolla (Lérez)
'San Salvador de Afuera', Pontevedra
Coordenadas
Acceso
Acceso
Para chegar até o mosteiro atravésase a ponte do Burgo desde Pontevedra, en dirección a Santiago pola N-550, 2 quilómetros máis adiante atopamos un desvío á dereita que sinaliza o mosteiro, 500 metros máis adiante atópase o edificio.
Info Util
Info útil
Back To Top